Roterar vattnet åt samma håll på jordens båda halvklot?

Corioliskraften har stor indflydelse på vandets rotation på Jorden. Men får corioliskraften vandet til at rotere samme vej?

30 september 2015

Vandet roterer hver sin vej

Nej, vattnet i de stora havsströmmarna roterar åt varsitt håll norr och söder om ekvatorn. Skillnaden beror på den så kallade corioliskraften, som på grund av jordens rotation byter riktning beroende på om man befinner sig på norra eller södra halvklotet. Corioliskraften är dock väldigt svag och inverkar enbart på stora system, som rör sig relativt långsamt, som havsströmmar.

Ved Ækvator er der ingen corioliskraft

Corioliskraften har ingen betydelse för rotationen i den virvel som uppstår, när man till exempel släpper ut vattnet ur ett badkar. Det avgörs av andra faktorer som avloppets utformning, och om vattnet redan är i rörelse. Vid ekvatorn finns det ingen corioliskraft, och det är därför en bluff, när man på tv sett personer gå några meter över ekvatorn med ett kar, där de först får vattnet att rotera åt ena hållet och sedan åt det andra. Corioliskraften växer ju längre bort från ekvatorn man kommer, och är störst vid jordens poler. Även på våra breddgrader är effekten på små system dock svår att påvisa.

Läs också

Kanske är du intresserad av...