Kemikalier som bryter ned ozonskiktet rör sig från ekvatorn till polerna. Ämnena reser med polära virveln - en ring av snabbt cirkulerande luft vid sydpolen.

© NASA

Ozonsiktet läker

Det stora hålet i vår atmosfär läker äntligen. Och nu har Nasa bevis för att den positiva utvecklingen är ett resultat av gediget samarbete tvärs över hela världen.

18 januari 2018 av Rikke Jeppesen

Det beryktade hålet i ozonskiktet minskar. Nasa har just visat att den positiva utvecklingen är ett resultat av att vi människor har agerat.

Deras mätningar visar att nivån av skadliga klormolekyler i ozonskiktet minskar och att hålet därför krymper.

Det är första gången forskarna använder mätningar av den kemiska balansen i ozonskiktet till att fastställa att läkningen är proportionell med en minskning av den typ av gaser som nu är förbjudna att använda på jorden.

Kylskåp förstörde ozonskiktet

1985 upptäckte forskarna att vår livsstil förstörde ozonskiktet. 

Solens starka strålar skulle skålla vår hud, förstöra våra ögon och skada växter och grödor.

Som tur var hittade de den bakomliggande orsaken snabbt. Hålet i ozonskiktet växte eftersom det matades med klor från så kallade CFC-gaser som vid den tiden användes i bland annat kylskåp och sprejflaskor.

Klor stjäl syreatomer från ozon och förvandlar på så sätt ozon till syre. Ozon absorberar skadlig UV-strålning så att det inte når igenom stratosfären, medan syre inte blockerar solens farliga strålar.

Därför behövde världens länder samarbeta och 1989 trädde Montréal-protokollen i kraft och förbjöd CFC-gaser.

Satellit övervakar atmosfären

Sedan dess har forskarna hållit noggrann uppsikt över hålet i ozonskiktet som nu klart förbättrats.

Nasa fick hjälp av satelliten Aura. Alltsedan 2004 har Auras maskineri mätt atmosfärens sammansättning. 

Mätningarna visar att den mängd ozon som bryts ned över Antarktis på vintern är 20 % mindre i dag än år 2005.

Läs också

Kanske är du intresserad av...