Svalbard Noas Ark

Noas iskalla ark för växter

Djupt inne i fjället på Svalbard förvaras fröer från världens alla växter i ett enastående botaniskt skyddsrum designat för att motstå självaste domedagen – en Noas ark för jordens gröna framtid.

14 december 2017 av Mikkel Meister

På ögruppen Svalbard, drygt 1 000 kilometer från Nordpolen, bor fler isbjörnar än människor och det ofruktbara och bergiga landskapet täcks av ett tjockt lager snö större delen av året. Men vinterriket döljer en mångfald av botaniska skatter, vars motsvarighet inte finns någonstans i världen.

Upplev fantastiska Svalbard med National Geographic

Cirka 100 meter in i berget Platåfjället lagrar ”Domedagsbanken”, Svalbard Global Seed Vault, säkerhetskopior av frön för en framtid då naturkatastrofer, extremt väder, krig och överbefolkning gör det svårt att säkra tillräckligt med mat till alla på jorden.

Svalbard fort grafik

130 meter ned i permafrosten ligger själva fryslagren

Framtidens växter står på spel

Just nu inrymmer banken mer än 850 000 fröprover från internationella fröbanker över hela världen. En del av dem är direkt hotade av krig eller naturkatastrofer.

I mars 2014 tog Svalbard Global Seed Vault till exempel emot en sändning med tusentals fröer från Syrien, somsyriska växtgenetiker lyckades packa i lådor och frakta ut ur landet som härjas av inbördeskrig.

Fröbanken ICARDA, nära Syriens största stad Aleppo, har en av de viktigaste internationella samlingarna i världen med frön från 128 länder.

Krigets skövling av fröbankerna i Afghanistan 2002 och Irak 2003 understryker att oron för den syriska fröbanken är befogad.

Global räddningsaktion

Efter inbördeskrigets utbrott 2011 hörde Svalbardforskarna ingenting från sina syriska kolleger på två år. Sedan bröts tystnaden och nya sändningar med frön anlände till den arktiska fristaden.

Tack vare den insatsen ligger majoriteten av fröerna till det syriska växtlivet nu kopierade på Svalbard.

Under 2015 förväntas också lådor med fröprover från det krigsdrabbade Ukraina fraktas till fröbanken på Svalbard.

Svalbard Global Seed Vault är alltså slutstation för en global räddningsaktion som just nu pågår i 71 länder.

På en del platser är fröbankerna hotade av krig. På andra platser är de i så dåligt skick att de riskerar att utsättas för plundrare eller översvämningar.

Toppsäkert fröfort

Global Seed Vault är för det mesta mörkt, kallt och öde, eftersom det är stängt för allmänheten. Men en iskall oktoberdag får Illustrerad Vetenskaps reporter stiga in, iförd skyddshjälm och varma kläder.

Svalbard frossen dør

Tumtjock rimfrost kapslar in själva fryslagren

Pinkoder knappas in och nycklar vrids om i sammanlagt fem metalldörrar, som leder in till den 100 meter långa korridoren. De sista två, som är en luftsluss, är täckta av ett tjockt lager frost.

På andra sidan finns Domedagsbankens hjärta – ett grottliknande förvaringsrum, där en kylanläggning alltid ser till att fröna ligger nedkylda till -18 grader.

Följ med på ditt livs resa med National Geographic och Illustrerad Vetenskap

Man förfryser snabbt nästippen och tappar känseln i fingrarna. Även om strömmen skulle gå säkerställer den omgivande permafrosten att temperaturen aldrig överstiger minus fyra grader.

Marijuana från Nordkorea

Rader med tre meter höga stålhyllor blir synliga när ljuset tänds i fröbankens viktigaste rum.

På hyllorna står staplar av papp- och plastlådor försedda med små klistermärken som anger nationaliteten. Endast forskarna i givarlandets nationella fröbank får öppna lådorna och kontrollera innehållet.

Bland de långa raderna med pappoch plastlådor på hyllorna märks ett par rödmålade trälådor.

DPR of Korea – det vill säga Nordkorea – står det med vita, spraymålade bokstäver.

Bland fröna från den isolerade diktaturen finns bland annat cirka 500 av bankens totalt 21 500 marijuanafrön.

Nordkoreansk Marihuana

Kim Jong-uns personliga "stash"?

I en annan låda ligger amarantfröer från Ecuador – en växt som har odlats i Sydamerika sedan aztekernas och inkaindianernas tid.

I en tredje låda vilar colombianska frön från rör-mig-ej-växten, som viker ihop bladen vid beröring.

Ekologisk livförsäkring

Den här oktoberdagen anländer lådor från Bulgarien, Colombia och Indien med bland annat korn, vete, majs, kikärter, jordnötter, duvärter och pärlhirs.

Svalbard Lagerhylder

Registrering och katalogisering är av största vikt

Svalbard Global Seed Vault är det sista viktiga ledet i en kedja som börjar med växtforskarnas insats i omkring 1 750 nationella fröbanker runt om i världen. Här samlas fröna in, kategoriseras och förvaras innan de kan flygas norrut.

Eftersom jordbrukare står inför stora utmaningar är forskarnas insats betydelsefull.

Klimatförändringar kommer att prägla 2000-talet, då temperaturökningar blir kraftiga på en del platser. På andra håll kommer regnet att falla när jordbrukarna och deras grödor minst behöver det.

Samtidigt ska cirka nio miljarder människor ha mat på bordet år 2050.

RES TILL SVALBARD – ISBJÖRNENS RIKE – med National Geographic

Miljontals växter har redan försvunnit

Ju större urval av sorter det finns på lager, desto bättre möjligheter har forskarna att kunna utveckla nya grödor, som exempelvis kan motstå extrem värme eller nya sjukdomar eller ge större utdelning under skörd.

Även om genmodifiering har använts i många år är det fortfarande ett kontroversiellt sätt att producera föda åt människor.

Därför kommer man att fortsätta framavla nya sorter med mer omderna metoder som korsning och selektion av befintliga sorter. I den processen är det viktigt att ha ett stort urval av fröer att välja bland.

FN:s livsmedelsorgan FAO har kungjort att 75 procent av alla sorter gick förlorade under 1900-talet. Därför är det viktigt för forskarna att skaffa permanent asyl på Svalbard för sorter som ännu inte har dött ut – inte minst för frön från exempelvis Ukraina och Syrien, där de nationella fröbankernas framtid är osäker.

Svalbard ærter

Ännu ett fröprov anländer till Domedagsbanken

4?000 år under isen

Ett silverfärgat kuvert sprättas upp och små, gröna ärter trillar ut. De är blekare än vanliga, gröna ärter och stenhårda.

De töms på vatten innan kuvertet förseglas och i Svalbard Global Seed Vaults konstanta kyla uppskattas de kunna hålla sig färska i minst 4 000 år. Därav tillnamnet ”Domedagsbanken”.

För tillfället utnyttjas bara den ena av bankens tre underjordiska kamrar, men när samtliga tas i bruk kommer de att rymma 4,5 miljoner fröprover.

Läs också

Kanske är du intresserad av...