Naturens helande kraft

När vi ger oss ut i naturen gör vi vår överbelastade hjärna en tjänst, visar ny forskning. Läs vår stora artikel om naturens helande kraft och se fantastiska bilder av människor från hela världen som kopplar av i det gröna.

2 februari 2016

I en tid då fetma, depression och närsynthet har blivit folksjukdomar, som alla kan kopplas till vårt inaktiva inomhusliv, undersöker forskare i dag med förnyat intresse hur naturen påverkar vår hjärna och kropp.

Den svenska forskaren Matilda van den Bosch stressar sina försökspersoner med ett matematikprov och en simulerad anställningsintervju. När hon efteråt placerardem i en virtuell skog fylld med fågelsång återgår deras hjärtfrekvens snabbt till den normala nivån..

Med utgångspunkt i framstegen inom neurovetenskap och psykologi har de börjat kvantifiera sådant som en gång i tiden betraktades som gudomligt och mystiskt.

Deras mätningar – av allt från stresshormoner, hjärtfrekvens och hjärnvågor till proteinmarkörer – pekar på att ”något avgörande sker”, när vi vistas ute i det gröna Læs hele artiklen, og bliv klogere på naturens helende kræfter

Läs också

Kanske är du intresserad av...