Topp 5 koldioxidutsläpp

Vad ger störst koldioxidutsläpp?

Förbränning av olja och naturgas står för det största koldioxidutsläppet, medan växter och världshaven skapar en viss balans i räkenskaperna genom att ta upp en del av koldioxiden.

21 juni 2018

Koldioxid (CO2) från fossila bränslen som olja och naturgas tillhör inte atmosfären naturligt. Därför ökar CO2-mängden i atmosfären när vi exempelvis utvinner olja från marken och förbränner den.

Världshaven och växter tar upp stora mängder CO2 och bidrar negativt till växthuseffekten.

Illustration: Claus Lunau. 

1: Olja, naturgas och produktion av cement: Släpper ut 32,6 miljarder ton CO2 per år.

2: Djur och människor Släpper ut 15,8 miljarder ton CO2 per år.

3: Skogsbränning Släpper ut 3,3 miljarder ton CO2 per år.

4: Världshaven Tar upp 9,5 miljarder tons CO2 per år.

5: Världens växter Tar upp 10,6 miljarder ton CO2 per år.

Följ med i den tekniska utvecklingen

Tekniker bygger transistorer små som atomer, raketer landar rätstående på jorden och artificiell intelligens har bättre omdöme än människor.

Den tekniska utvecklingen har aldrig gått så snabbt och varje dag blir vår värld alltmer avancerad och svår att förstå. Med en prenumeration på Illustrerad Vetenskap får du både förklaringarna och de fascinerande historierna bakom dagens största ingenjörsbedrifter.

Du får två nummer av Illustrerad Vetenskap och en trådlös högtalare för bara 79 kronor (inkl. porto) HÄR.

Läs också

Kanske är du intresserad av...