Så uppstår jordskalv

Jordskalv är ett av de farligaste naturfenomenen på jorden. Det är dock inte skakningarna som dödar. Det är följder som kollapsade byggnader, jordskred och tsunamier.

16 november 2017

Jordskalv förekommer framför allt i tektoniskt aktiva zoner, där de plattor som utgör jordskorpan gränsar mot varandra. 

De uppstår, när den kraft som drar två delar av skorpan förbi varandra överstiger det tryck som pressar dem in mot varandra. 

Plötsligt rör de båda enorma blocken sig i förhållande till varandra och utlöser jordbävningen.

FÖRSTÅ NATURENS VÅLDSAMMA KRAFTER med en prenumeration på Illustrerad Vetenskap

San Andreasförkastningen nära storstaden San Francisco i Kalifornien är en av de bäst kända källorna till skalv. Förkastningen utgörs av den yta där stillahavsplattan glider längs med den nordamerikanska plattan. 

Väster om förkastningen rör skorpan sig norrut. Österut rör den sig söderut.

Geologer kallar den typen för en transform plattgräns. Transforma plattgränser är, tillsammans med områden där en skorpplatta glider ned under en annan, de vanligaste källorna till skalv.

I praktiken betyder det att uppemot 80 procent av världens jordskalv förekommer runt Stilla havet, där de båda typerna av plattgränser är utbredda. 

Den enda fridfulla gränsen är på den plats där ny havsbotten bildas mellan två plattor. Där är det ovanligt att spänningar och skalv byggs upp.

Byggnader och brand som dödar

När människor dör i ett jordskalv är det inte skakningarna som dödar. 

Ofta dör människor i byggnader som rasar samman eller i de bränder som uppstår för att brinnande ved slungas ut ur eldstäder, gasledningar slits sönder, och elektriska installationer kortsluts.

Tsunamikatastrofen 2004 utlöstes av det kraftigaste skalvet på 40 år. Några månader senare upplevde regionen ännu ett stort skalv.

Richterskalan

Richterskalan är en logaritmisk skala. Det betyder att ett jordskalv som uppmätts till 8 på skalan, är tio gånger kraftigare än ett skalv som uppmätts till 7.

Grader och konsekvenser av jordskalv

1-3 Svaga, ofta omärkliga skalv utan materiella skador.

4 Uppfattas av nästan alla, och till exempel lös puts faller ned.

5 Vibrationerna känns – skorstenar och svaga byggnader tar skada.

6 Vanliga byggnader drabbas av stora skador.

7 Solida konstruktioner drabbas av stora skador.

8 Jordskalvssäkrade konstruktioner drabbas av stora skador.

9 Kraftiga, omfattande och förödande skakningar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...