Upptäckt av istid ledde till klimatforskning

Han var egentligen geolog, och sysslade med försteningar och fossil. Louis Agassiz (1807–73) var professor vid universitetet i den schweiziska staden Neuchatel, och han tillbringade sina lediga stunder i bergen, där han studerade sitt ämnesområde.

23 augusti 2013

Han var egentligen geolog, och sysslade med försteningar och fossil. Louis Agassiz (1807–73) var professor vid universitetet i den schweiziska staden Neuchatel, och han tillbringade sina lediga stunder i bergen, där han studerade sitt ämnesområde.

En dag lade han märke till något. På många håll i Alperna finns det glaciärer, och Agassiz noterade att de satte märken i landskapet. Stora klippblock släpades med, de avsatte slipmärken på berget, och ofta knuffade isen stora mängder material framför sig – så kallad morän. Han fann dock även dessa tecken på andra platser, där det inte fanns någon glaciär, och det fick honom att fundera.

På den tiden förklarade forskningen dessa avlagringar som rester efter översvämningar. Det fanns även de som på fullt allvar ansåg att det var rester av den bibliska syndafloden, men Agassiz trodde inte på något av det. Han lyfte fram en hypotes, som lanserats av andra, som inte kunnat bevisa den, nämligen att Europa en gång för många år sedan hade upplevt en istid.

Det argumenterade han för i en avhandling år 1840. Det väckte uppmärksamhet. Han åkte på en föredragsturné i USA, där han även erbjöds en professorstjänst vid Harvarduniversitetet. Han tog emot den, fortsatte sina glaciärstudier och upptäckte att samma sak hade hänt i Nordamerika.

Då började man inom den vetenskapliga världen på allvar forska på att det skett en del klimatförändringar på jorden. Det har varit mycket kallare än det är i dag, men man har även kommit fram till att det har varit varmare. Utöver dagens debatt om utsläpp av koldioxid, har klimatförändringar under flera milioner år varit en del av en naturlig process. Faktum är att genomsnittstemperaturen under jordens långa historia har varit 18 grader varmare än i dag.

Läs också

Kanske är du intresserad av...